~ Portal za razvoj demokratske i pravne svijesti u BiH ~

~ Korupcija je rak za demokratiju ~

Log In

Bh. maroderi i hijene – bez mozga, bez hrabrosti, bez srca – znači vi ste političari, zar ne ?!

Portal Demos svakako prati političku zbilju u Bosni i Hercegovini koja je kao što je poznato sadržana u političkom pluralizmu kojeg čine političke organizacije – stranke. Nije poznato koliko egzistira (obavlja djelatnost) političkih stranaka na teritoriju BiH. Takve službene podatke, pretpostavljamo, posjeduje državni organ Uprave – Centralna Izborna(o) Komisija/Povjerenstvo – CIK BiH u svojoj službenoj evidenciji. Poznato je da Sudovi trenutno dobro i efikasno obavljaju svoj posao, i u koordinaciji sa CIK BiH brišu iz svog Registra političke organizacije koje prestanu sa djelovanjem u određenom periodu. Međutim, činjenica je i da političke stranke nanovo postaju, prestaju i konačno brišu se iz pravnog prometa, ali uglavnom osobe koje predstavljaju te stranke su isti, vječito prisutna u političkom spektru.

Top 10 marodera i hijena

Uglavnom, u cjelokupnoj političkoj borbi za vlast u BiH ističe se 10 političkih stranaka sa najvećim iznosom budžetskih prihoda u periodu 2004–2016. godine. Tu su na prvom mjestu SDA kojoj je na teret bužeta isplaćeno 46.341.830,19 KM za period 2004-2016. Na drugom mjestu jeste SDP kojem subjektu je isplaćeno 34.204.352,32 KM. Treća po prihođenju stranka po teretu narodnog novca jeste SNSD koji je uspio “ojaditi” budžet za 26.174.219,29 KM. Dalje slijedi Stranka za BiH sa izbijenih 21.378.984,40 KM dok petu poziciju sretnika zauzima HDZ BiH komu je ugužvano 19.611.262,10 KM. SDS se namirio sa 14.774.287,72 KM i sigurno drži šestu poziciju dok ga slijedi SBB – Fahrudin Radončić sa manjkom od nekih 7 miliona sa cifrom od 7.814.449,27 KM i zauzima sedmu poziciju. U top 10 predatora budžeta ulaze PDP na osmoj poziciji (6.671.387,02 KM), HDZ 1990 na devetoj (5.510.858,06 KM) dok desetu poziciju neometano drži Narodna stranka radom za boljitak sa prihođenih 5.344.013,88 KM narodnih para. Ukupno navedene predatorske organizacije su na svoje transakcijske račune pazarile 187.825.644,25 KM ili “od oka” iskazano skoro četvrt milijarde KM. Napominjemo, ovdje se radi samo o jednoj vrsti izvora prihoda a koju isplaćuje u konačnom običan čovjek nekoj od gore političkih organizacija za koju je dao povjerenje, ili nije ili nikako ni koristio svoje biračko pravo. Kako god bilo, ogromnu većinu ljudi u BiH uopće ne interesuje politika, kao vještina, niti poštenog radnog čovjeka takvo pojilo interesa jednostavno ne privlači što predstavlja neku drugu temu.  

Ko su predstavnici tih organizacija, ovlaštene osobe za zastupanje stranaka ? To su svakako dobro poznata imena bh. političke scene ili javnog mijenja. To su lica koja svakodnevno iskaču pred oči putem portala, raznih domena, TV emisija a u periodu izbornog procesa čak putem SMS poruka, bilborda kraj naših cesta. Možemo ih vidjeti čak i na drvećima ili gdje im nipošto nije mjesto, osim ako se našalimo sa konopom. Također to su lica koja imaju javnu službeničku odgovornost (ukoliko su imenovana u strukture Vlasti) i koja vješto barataju sa neukim svijetom bacajući mu flashbang – bombe zbog kojih se doima da su inače (ideološki) suprostavljene političke stranke uistinu u konstantnom sukobu, kao recimo HDZ ili SDA ili SNSD ili bilo koja od naprijed 10 predatora. Međutim, Istina je sasvim drugačija – oni su u Talu - Sprezi.

Da neprijed dokažemo u svjetlu ovoga teksta, moramo se poslužiti izjavama političara. Radi podsjećanja i radi primjera, upravo ta lica nose određenu odgovornost ali ne i ovlaštenje da išta pričaju o nečemu što ne razumiju ili se prave da ne razumiju, a to je federalizmu BiH, konkretno prenosu Suvereniteta i to na račun države BiH.

Dana 14.09.2019. Poral Klix, jedan od najposjećenih portala u BiH je napravio naslov “Čović odgovara SDA: “Federalizam je jedino moguće uređenje za BiH”. Pomalo komično izlazi kada o obliku uređenja BiH raspravljaju ljudi koji na to nemaju pravo, ljudi koji nemaju nikakav kapacitet da razgovaraju o tako apstraktnim a bitnim temama odnosno subjekti i političke organizacije koje ljudi u BiH ne plaćaju da razglabaju o njihovim ličnim mišljenjima koga radi Istine nikog ne obavezuju. Zbog toga Demos će u svom daljem radu rastvarati obične podvale koje znalci iz političkih organizacija svakodnevno plasiraju, a na šta smo nažalost navikli. Vrijeme je da kolektivno bunilo na neki način počne otklanjati. Krenimo redom:

“Igra na kartu brojnosti i 'građanstva' kako bi se obezbjedila dominacija jednog naroda je neprivatljiva i rizična za BiH" – predsjednik političke organizacije HDZ BiH, Dragan Čović    

 Dakle, vidimo da je za HDZ BiH (ili za predsjednika te organizacije) razmjena mišljenja sa drugom političkom organizacijom SDA – igra sa nekim kartama (?!) i to kartama brojnosti i građanstva. Da li ove dvije stranke igraju raub bez još jednog igrača a o kome javno tračaju i palamude !? Upravo se naprijed i događa zbog toga što brojno građanstvo ne traži da neko nekim dominira nego traži da se obezbjedi baš suprotno, sigurnost da niko nad nikim ne dominira, a što se zove vrednotom JEDNAKOSTI i RAVNOPRAVNOSTI. Od pojedinca nad pojedincem od kolektiviteta do istog, bez iznimke i pogovora. Pa zar nije to i cilj stranke HDZ BiH ili SDA ili bilo kojeg drugog subjekta ? Navedeni predsjednik je po izbačenim kartama od druge stranke SDA (od drugog predsjednika – Bakir Izetbegović) i to karti nekakve brojnosti i građanstva dao i svojevrsnu ocjenu – neprihvatljivosti i rizičnosti po državu BiH kao pravnog subjekta. Treba shvatiti, nije predsjednik HDZ BiH – Bosna i Hercegovina, niti je otjelovljuje on a ni njegov politički subjekt - da prihvati ili nešto ne prihvati. Aktivnu legitimaciju za prihvatanje ili neprihvatanje bilo čega ima samo BiH kao pravni subjekt i pravno lice a putem Pravobranilaštva BiH. Isto se odnosi na iskazanu dušebrižnost sa rizikom. Ne može Dragan Čović niti bilo koji drugi politički funkcioner ocjenjivati nešto kao rizično a pogotovo ne u kontekstu opstanka države BiH. Da li je ovaj politički funkcioner uopće na Zemlji ?! Da skratimo rastvarenje naprijed podvale, u konačnom, tzv. rizik za BiH mogu ocjenjivati samo svjetske Velesile kao svjedoci Dejtonskog Ugovora, a to sigurno nisu niti R. Hrvatska a ni R. Srbija, a ponajmanje političari u BiH. Idemo dalje na slijedeću podvalu:

"Dogodi li se da hrvatski narod nestane sa političke scene, bojim se da će tada biti otvoren put za podjelu BiH između druga dva naroda"– predsjednik političke organizacije HDZ BiH, Dragan Čović

Ovaj čovjek dalje gubi stanje svijesti kada predviđa i nestanak Naroda, i to pazite – sa političke scene ?! Naprijed pronešeno ničim ne se ne razlikuje od čuvene rečenice poznatog ratnog zločinca, kada je isto predviđao nestanak, ali samo vjerskog naroda. Inače, riječ Narod (grč. demos) je omiljena za upotrebu kod svih političkih organizacija u BiH. Samo usput treba reći da je istog dana kada su izrečeni naprijed stupizmi i dalje se nastavilo istim. Tako je potpredsjednica HDZ BiH – Borjana Krišto je ispljuvala i da je “Odnos HDZ BiH i SDA odnos između dva naroda”.

Primjećujete, opet – Narod odnosno Narodi. Naprijed rečeno je proneseno i to na Kongresu SDA.

Suvišno je dalje razvraćati poznate podvale kojima se teži jednostavno stvoriti lažna slika jednoznačnosti pojma Naroda i političke organizacije. To ne može biti Istina jer nikad nije ni bila Istina niti može postati Istinom, nego predstavlja podvalu. Narod je superiorniji pojam i to supremativno i pozitivno predodređen na Život, prožet sa svojim kvantitativnim i kvalitativnim svojstvima koja ga i čine Narodom. Politička organizacija je pravni subjekt, dok Narod nije pravni subjekt nego ljudski supstrat jedne Zemlje ili njen ljudski kapital. Također, Narod nije ni podoban, čitaj: sposoban ili predeviđen da bude na političkoj sceni, dok HDZ BiH i SDA sa svojim predsjednicima jesu. Politički znalci bi se trebali priupitati i razmozagati pitanja – ko će na benziskoj postaji natočiti gorivo u vozilo, ko će početi trenirati neki sport, ko će čistiti ulice, ko će službovati u državnoj službi, ko će operirati pacijente i liječiti bolesne, ko će trgovati a ko će stvarati novu vrijednost, ko će stvarati umjetnička djela, filmove, patente – ko će prenositi znanje tom Narodu, u konačnom - ko će izrađati taj Narod ?! Nije Narod politički subjekt, i ne treba svako ni da bude na političkoj sceni. Bosna i Hercegovina nije politička država u šta je zbog 10 predatora – pretvorena BiH, zajedno sa svojim administrativno-političkim sastavnicama – F BiH, RS i BD. Očito je da navedenim političkim subjetima to i jeste cilj – politička država a ne pravna. Nema potrebe dalje se osvrtati na citat plašenjem Naroda sa podjelom BiH, mada bi bilo interesantno pozvati Državnog Pravobranitelja BiH na intervenciju zbog činjenja podvale nepotrebnim i besmislenim predviđanjem budućnosti na račun države BiH. Da li su političari vidovnjaci ?

U tekstu “Federalizam je jedino moguće uređenje za BiH” je sadržano još podvala ili čak besmislica. Tako iskače jedna i besmislica sa kojom završavamo naš prvi osvrt.

“(…) Naša je filozofija promišljanja uređena pravna zemlja. Samo u takvoj BiH najmalobrojnijem narodu će biti dobro" - predsjednik političke organizacije HDZ BiH, Dragan Čović

Političar HDZ BiH govoreći u ime najmalobrojnijeg naroda ili u ime političkog subjekta HDZ BiH što nije jasno, iznosi prvo jednu neistinu. U BiH ne postoje nikakvi narodi nego postoje etničke grupe. Jedna od etničkih grupa u BiH jesu svakako i Hrvati, međutim oni nisu najmalobrojnija etnička grupa a pogotovo nisu najmalobrojniji narod. Najmalobrojnija etnička grupa u BiH jesu Rusini (ima ih 133.) pa potom Rumuni (162.), pa konačno i Turci (267.) odnosno Rusi kojih ima 297. na teritoriju BiH. Bosanskohercegovačko stanovništvo (ljudski supstrat BiH) čini supstrat (disperziju) etničkih grupa, od kojih jednu čine i Hrvati kao i Bošnjaci odnosno Srbi. Možda je posvećenijem čitaocu sada jasno zašto slogani političkih predatora u BiH obično upućuju ovako – Narod Zna, Snaga Naroda i slične podle smicalice. Ubijeđeni smo da ukoliko uistinu Narod Zna ili da posjeduje Snagu Naroda – političke stranke koje su plasirale ovakve podle smicalice ne bi se niti jedne sekunde zadržale se na ili u Vlasti.

Što se tiče navedene filozofije promišljanja postavlja se pitanje da li je HDZ BiH neko naučno tijelo ili društvena institucija drštvenih nauka u BiH. Dakako da nije, a pošto nije, vidljivo je i pored toga što nije, da je tome političkom subjektu pravna zemlja (dakle, ne Država) neka mudrolija vrijedna promišljanja. Postavlja se pitanje – čemu toliko promišljanje u pravcu uspostavljanja pravne zemlje ?! Da nije zbog toga što pravna zemlja u BiH nije zaživjela ? Kako god bilo, naprijed besmislena konstrukcija – filozofija promišljanja – predstavlja i put u nepoznato što nikakve veze nema sa postavljanjem pravne zemlje preciznije Države. Promišljanjem se ništa ne može uspostaviti, a pogotovo pravna država, a s obzirom kako ovaj politički subjekt promišlja u odnosu na presude međunarodnih Sudova suvišno je dalje bilo šta napisati u navedenom kontekstu.  

Cijela saga oko navedenog teksta, i Kongresa SDA je završena konstatacijom predsjednika SDA – da politički subjekt SDA treba relaksirati odnose sa HDZ BiH. Konačno radi Istine, odnosi između ova dva politička subjekta uopće i nisu zategnuti, oni su međusobno konherentni, zavisni i njihova ideološki temelj je isti i zove se podvala.

U nadi da će svih 10 predatora sa njihovim znanim predstavnicima konačno prestati iznositi podvale i besmislice i to određenim promišljanjem prije nego bilo šta u javnost puste kao svoje stavove, treba sačekati pravosudni sistem BiH da počne postavljati vladavinu prava i Zakona u BiH, jednom rječju – pravnu državu u BiH, bez obzira šta maroderske i lihvarske političke organizacije promišljale, što naravno opet, nikoga ne obavezuje. Na svu sreću.

Demos.ba 

~ demos

Mišljenja iznešena u tekstovima ne označavaju nužno stavove portala Demos.ba