~ Portal za razvoj demokratske i pravne svijesti u BiH ~

~ Korupcija je rak za demokratiju ~

Log In

Korupcija u javnoj administraciji (3/10)

Korupcija u javnoj administraciji je najviše prisutna tamo gdje postoji neograničena moć odlučivanja praćena odsustvom pravnih, političkih i etičkih parametara i mjera koje osiguravaju odgovornost i transparentnost.  Vezano je za diskreciono pravo javne administracije pogotovo u pitanjima odlučivanja o raspodjeli sredstava i izdavanja dozvola, poštovanje administrativnih propisa i kontrole ispravnosti usluga i pravnog poretka, što sve omogućuje rukovođenje javnim i privatnim poslovima.

"Korupcija u javnim ustanovama" se odnosi na krivična djela koja su počinili javni službenici, a u vezi pozicija na kojima rade. Široko definisano, javni službenik je svaka osoba koja radi za državnu, entitetsku, kantonalnu ili lokalnu vladu u bilo kojoj od tri njene grane: izvršna vlast, zakonodavni organi, pravosudni organi. Iako se i zaposleni na najvišem nivou smatraju javnim službenikom, najvidljivije i važne istrage korupcije u javnim ustanovama se fokusiraju na službenike visokog ranga.

U SAD-u američki federalni zakoni razlikuju nekoliko kategorija korupcije. Prvo područje pokriva mito i slične prekršaje u kojima javni službenik prihvata nešto od vrijednosti u zamjenu za poduzimanje službenih radnji. U većini slučajeva, ljudi koji daju mito javnim službenicima, to rade dobrovoljno s ciljem da dobiju neku beneficiju koje oni, inače, ne bi drugačije dobili. Ako, s druge strane, i službenik zahtijeva isplatu za nešto na što osoba koja plaća inače i ima pravo, u tom slučaju službenik čini krivično djelo iznuđivanja. Npr., službenik koji primi nezakonitu isplatu u zamjenu za dodjelu građevinskog ugovora je prihvatio mito, ali službenik koji zahtijeva od građevinske firme da mu plati prije nego što im odobri rutinsku građevinsku dozvolu, počinio je iznuđivanje.

Sukobi interesa su drugo područje prekršaja iz domena korumpiranosti u javnim ustanovama. Službenicima i određenim članovima njihovih porodica, zabranjeno je imati finansijskog interesa u predmetima na koje se može utjecati odlukama koje službenik donosi ili informacije koje dobije radeći na svojoj dužnosti. Npr., službeniku koji radi na planiranju novog autoputa, zabranjeno je kupovanje zemljišta koje se nalazi na položajima kojima će autoput preći i čija će vrijednost porasti jednom kada se obznani izgradnja.

Prevare vezane za vladu su treće područje prekršaja iz domena korupcije u javnim ustanovama, iako je važno znati da većinu prevara vlade izvrše osobe koje nisu javni službenici. Oni koji s namjerom pogrešno predstavljaju, iskrivljuju ili sakrivaju materijalne podatke radi dobijanja novca ili beneficija od vlade, vrše prevaru. Npr., dobavljač koji krivotvori podatke sa ciljem dobijanja povrata sredstava za troškove, lažno tvrdeći da dijelovi za mašinu, koje on prodaje vladi, dostižu određene specifikacije, ustvari, specifikacije dijelova su u mnogome manje od onog što on tvrdi, počinio je prevaru protiv vlade, iako nije vladin službenik. 

Četvrta kategorija prekršaja iz domena korupcije u javnim ustanovama bazirana je na davanju lažnih izjava vladi. Davanje lažnih usmenih ili pismenih izjava je krivično djelo bez obzira na to da li su ili ne lažne izjave date sa namjerom da se od vlade sakriju podaci o vrijednosti.

( Tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine Ismet Šuškić u svojoj knjizi Borba protiv korupcije detaljno je opisao i čitaocima predstavio šta je korupcija, koji su njeni modeli primjene, definicije kao i pojavne oblike korupcije. Portal demos.ba će u nastavcima prenijeti dijelove iz ove knjige za koju smo ocjenili da je kvalitetno pravno djelo).

~ Demos

Mišljenja iznešena u tekstovima ne označavaju nužno stavove portala Demos.ba