~ Portal za razvoj demokratske i pravne svijesti u BiH ~

~ Korupcija je rak za demokratiju ~

Log In

BiH gubi još jedan spor u Strazburu jer Pudarić ne može biti biran u Predsjedništvo

Svetozar Pudarić

Evropski sud za ljudska prava obavijestio je Ured zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da je u toku postupak po tužbi Svetozara Pudarića, člana SDP-a BiH i bivšeg potpredsjednika Federacije, i to protiv države BiH.

Riječ je o predmetu ''Pudarić protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. 55799/18" koji se odnosi na navodnu diskriminaciju aplikanta s obzirom na to, kako se navodi, da aplikant iz reda srpskog naroda s prebivalištem na teritoriji Federacije BiH nema pravo da se kandiduje na izborima za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. 

Time je, dakle, Evropski sud u Strazburu prihvatio Pudarićev zahtjev i pokrenuo postupak, suprotno praksi domaćih sudova koji su odbijali njegovu apelaciju. 

A ukoliko se uzme u obzir slučaj Ilijasa Pilava, koji je dobio tužbu protiv BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, jer mu je onemogućeno da se kao Bošnjak na području RS-a kandiduje na izborima za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za očekivati je da i Pudarić dobije tužbu protiv BiH, jer se kao Srbin iz FBiH ne može kandidovati za istu funkciju.

Naime, Centralna izborna komisija BiH je odlukom od 31. maja 2018. odbila prijavu za ovjeru Pudarića kao nezavisnog kandidata za učešće па Općim izborima 2018. godine za člana Predsjedništva BiH, s obzirom na to da je utvrđeno da on kao pripadnik srpskog naroda nije upisan u birački spisak unutar izbome jedinice - Republika Srpska za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. 

Apelaciono upravno vijeće Suda BiH je odlukom od 6. juna 2018. potvrdilo da je pobijana odluka CIK-a pravilna i zakonita. 

Ustavni sud BiH je 17. jula 2018. odbacio kao nedopuštenu apelaciju Svetozara Pudarića. Pozivajući se na praksu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u slučajevima ''Sejdić-Finci" i ''Pilav" Ustavni sud BiH je utvrdio da nemogućnost aplikanta da se kandiduje za člana Predsjedništva BiH predstavlja rezultat propusta nadležnih vlasti Bosne i Hercegovine. 

Ustavni sud BiH je utvrdio da je primarna odgovornost na Parlamentarnoj skupštini BiH da u propisanoj proceduri usvoji izmjene Ustava BiH i poduzime sve potrebne mjere kako bi se osigurala potpuna i adekvatna implementacija presuda Evropskog suda za ljudska prava.

~ Demos

Mišljenja iznešena u tekstovima ne označavaju nužno stavove portala Demos.ba