~ Portal za razvoj demokratske i pravne svijesti u BiH ~

~ Korupcija je rak za demokratiju ~

Log In

Mostarka Irma Baralija dobila državu na Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu

Irma Baralija

Demos: Iako je Strazbur ponovo presudio protiv Bosne i Hercegovine, ova presuda je samo de iure, a de facto proglašeni su HDZ i SDA za uzurpatore vlasti koji su sebi nedemokratski prigrabile vlast koja im ne pripada - po naški, pokrali su nas. Mostarka Irma Baralija je treća mlada Hercegovka u poltici koja se hrabro suprotstavila nacionalističkom projektu koji se provodi u Mostaru, ali i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Irma se tako pridružila Nermini Frenjo, vijećnici Općinskog vijeća Stolac i Selmi Drljević, zastupnici u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona. Gledano iz ugla i perspektive na jugu BiH mogli bi se slobodno zapitati šta bi država bez mladih Hercegovki? Portal demos.ba podržava hrabre žene koje se bore za demokratske vrijednosti, jednakopravnost, pravednost i koje se ističu u borbi protiv korupcije, a primjer ove tri mlade djevojke svakako bi trebali pratiti tzv. političari koji samo parazitiraju i slijepo izvršavaju naređenja svojih političkih partija i isključivo se brinu o svom i partijskom interesu.

U današnjoj presudi vijeća u predmetu Baralija protiv Bosne i Hercegovine (predmet br. 30100/18), Europski sud za ljudska prava je, jednoglasno, odlučio da je došlo do povrede člana 1. Protokola broj 12. (opća zabrana diskriminacije) uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.
Predmetni slučaj se ticao pravne praznine koja je onemogućila podnositeljici predstavke, lokalnoj političarki koja živi u Mostaru, da glasa i bude birana na lokalnim izborima. Sud je utvrdio da je pravna praznina nastala propustom vlasti da izvrše odluku Ustavnog suda iz 2010. godine, koja se ticala odredaba koje su regulirale lokalne izbore u Mostaru, te nalagala vlastima da usklade te odredbe sa Ustavom. To je za posljedicu imalo situaciju gdje su posljednji lokalni izbori u Mostaru održani 2008. godine, te gdje je gradom upravljao gradonačelnik koji od 2012. godine nije imao potrebni demokratski legitimitet.
 
Takva situacija nije bila u skladu s načelom vladavine prava. Sud stoga nije mogao prihvatiti argument Vlade da je višegodišnje kašnjenje u izvršenju odluke bilo opravdano potrebom da se dođe do dugoročnog i održivog rješenja za podjelu vlasti, te da se očuva mir i omogući dijalog između različitih etničkih grupa u Mostaru. Tužena država je stoga prekršila svoju obavezu da poduzme mjere da zaštiti podnositeljicu predstavke od diskriminatornog postupanja po osnovu njenog mjesta prebivališta i da održi demokratske izbore u Mostaru.
 
Sud je također utvrdio, jednoglasno, na osnovu člana 46. (obaveznost i izvršenje presuda) da tužena država mora izmijeniti relevantno zakonodavstvo najkasnije u roku od šest mjeseci nakon što ova presuda postane konačna, navodi se u presudi.
 
Bosna i Hercegovina mora izmijeniti Izborni zakon najkasnije u roku od šest mjeseci od kad ova presuda u slučaju Irme Baralija protiv BiH postane konačna, da bi omogućila održavanje lokalnih izbora u Mostaru, navodi se u presudi na tužbu spomenute političarke protiv države BiH.
 
U presudi se ističe kako, ukoliko tužena država propusti to učiniti, Sud je konstatirao da Ustavni sud ima ovlaštenje da sam uspostavi privremeno rješenje. Između ostalog, u presudi kojom je utvrđeno da su u slučaju Baralija prekršena osnovna ljudska prava, Sud je odlučio da je tužena država prekršila svoju obavezu da poduzme mjere da zaštiti podnositeljicu predstavke od diskriminatornog postupanja po osnovu njenog mjesta prebivališta i da održi demokratske izbore u Mostaru.
 
"Sud je razmatrao Vladin argument da je kašnjenje u izvršenju odluke Ustavnog suda bilo opravdano potrebom da se dođe do dugoročnog i održivog rješenja za podjelu vlasti, te da se očuva mir i omogući dijalog između različitih etničkih grupa u Mostaru. Međutim, Sud nije mogao prihvatiti da su poteškoće u dolasku do političkog dogovora s tim u vezi bile dovoljno, objektivno i razumno opravdanje za situaciju gdje su posljednji lokalni izbori u Mostaru održani 2008. godine i gdje je gradom upravljao gradonačelnik koji je od 2012. godine bio u 'tehničkom mandatu', te stoga nije imao potrebni demokratski legitimitet. Takva situacija nije bila u skladu s načelima 'stvarne političke demokracije' i 'vladavine prava' na koje Europska konvencija upućuje u svojoj preambuli'', navodi se, između ostalog, u presudi.

~ Demos

Mišljenja iznešena u tekstovima ne označavaju nužno stavove portala Demos.ba