~ Portal za razvoj demokratske i pravne svijesti u BiH ~

~ Korupcija je rak za demokratiju ~

Log In

VSTV imenovao polupismenu osobu za sutkinju Kantonalnog suda

Kardinalne gramatičke greške i propusti koje smo uočili, a ima ih preko 40 na tri stranice presude, lako bi uočio i svaki student prava na prvoj godini fakulteta.

Pojedine sudije koje građanima sude u konkretnom slučaju Kantonalnog suda u Mostaru ne poznaju ni osnove gramatike i u svojim presudama imaju čiste lingvističke greške čime potvrđuju da se radi o polupismenim osobama, pa se građani otvoreno pitaju ko to njima sudi i donosi pravdu. U našu redakciju dobili smo presudu sutkinje Kantonalnog suda Mostar Neri Mišetić koja je preplavljena gramatičkim greškama. No, prije nego što se osvrnemo na te greške da vidimo prvo ko je ta sutkinja i kako je uopšte došla u poziciju da obavlja jednu tako odgovornu funkciju.

U Službenom glasniku BiH broj 42/18 Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV) objavilo je odluku o imenovanje sutkinje Neri Mišetić na poziciju u Kantonalni sud (drugostepeni sud koji preispituje odluke po žalbama prvostepenih sudova). U toj odluci se navodi:

VSTV je nakon ocjene stručnosti kandidatkinje, sposobnosti pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti prezentacije, sposobnosti kandidatkinje da odgovorno, nezavisno i nepristrasno obavlja funkciju sudije, uzimajući u obzir, između ostalog, dosadašnje radno iskustvo kandidatkinje, profesionalnu nepristrasnost i ugled, ponašanje van posla, edukaciju i usavršavanje, objavljivanje naučnih radova, te druge aktivnosti u struci i ocjene kriterija podobnosti, ocijenio da imenovana kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u članu 43.Zakona o VSTV BiH. Ovu odluku potpisao je predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija

Kao što se vidi VSTV je pisao o sutkinji Mišetić samo u superlativima, a mi smo u uredništvo dobili presudu koja sa stajališta lingvistike ne zaslužuje prolaznu ocjenu u osnovnoj školi, a sa stajališta prava, kako su nam rekli iskusni pravnici, to je smijurija koja dokazuje neograničeno neznanje prava. Kardinalne gramatičke greške i propusti koje smo uočili, a ima ih preko 40 na tri stranice presude, lako bi uočio i svaki student prava na prvoj godini fakulteta.

Veznik u rečenicama na desetine mjesta pisan je velikim slovom. Daljim iščitavanjem presude primjećuje se da se ponavljaju riječi u nepravilnom glagolskom vremenu i neispravnim padeškim oblicima. U nekim rečenicama se pojavljuju riječi kojima nedostaju i po nekolika slova, tako da riječ uopšte nema značenje, a pravo ne poznaje kontekst i kontekstualno tumačenje i pretpostavke šta je sutkinja htjela da kaže, odnosno napiše. Također, u rečenicama sutkinje Mišetić napisanim u presudi nema razlike između ijekavskih i ekavskih riječi.

Budući da je VSTV u svojoj odluci o imenovanju sutkinje Mišetić uzeo u obzir njenu edukaciju i usavršavanje, nakon ove presude koju smo pregledali postaje diskutabilno i vrlo upitno kakvu je to edukaciju i usavršavanje imala sutkinja Mišetić. U istoj odluci navodi se i njeno objavljivanje naučnih radova. Bilo bi baš zanimljivo pogledati taj naučni rad i da li je, ako ga ima, i u njemu poplava gramatičkih grešaka koje spadaju u sferu elementarne pismenosti iz osnovne škole.

~ DEMOS

Mišljenja iznešena u tekstovima ne označavaju nužno stavove portala Demos.ba