~ Portal za razvoj demokratske i pravne svijesti u BiH ~

~ Korupcija je rak za demokratiju ~

Log In

Kako će naša ustavna prava odbraniti Ustavni sud FBiH kad ne znaju odbraniti ni sebe

Žalopojka predsjednice Ustavnog suda FBiH Aleksandre Martinović ukazuje na to da očekuje da će njene probleme riješavati međunarona zajednica iako ona nije iskoristila ni svoje pravne alate i moći

Sa čuđenjem smo uočili žaljenje predsjednice Ustavnog suda FBiH kako se Ustavnom sudu stvara krivica od strane VSTV-a na način da VSTV krši Ustav i ne obavlja svoje dužnosti, odnosno ne određuje već godinama popunjavanje sudija Ustavnog suda. Postavlja se pitanje kako će građani moći imati povjerenje u najviši sud Federacije BiH koji bi nam morao garantirati ljudska prava i koji donosi odluke baš vezane za isključivo ustavna pitanja, kad ne može ni sam sebe odbarniti ili se pravno pobrinuti o tome da se kršitelji Ustava, koji su uhljebljeni u VSTV ne procesuiraju. Od Ustavnog suda građani opravdano očekuju da se u njemu nalaze vrhunski pravni stručnjaci, da oni odlučuju na osnovu prava, mudrosti, višegodišnjeg iskustva i znanja i na koncu da na osnovu njihovog takvog autoriteta presude Ustavnog suda niko nema pravo, ne samo preispitivati, nego ni komentirati.

S druge strane imamo VSTV u kojem su uhljebljeni, sa časnim izuzecima, raznorazni pravnici među kojima su i takvi kojima je trebalo 13 ili 15 godina da završe Pravni fakultet i koji danas iskusne sudije nazivaju trećerazrednim činovnicima. Ti isti uzimaju sebi za pravo da ocjenjuju i sude o sudijama i tužiocima sa višedecenijskim iskustvom. Znamo da je BiH posebna država u kojoj je više ili manje sve postavljeno naopačke. U ovom slučaju izgleda da je mačka pobjegla pred mišem. 

Ergo, predsjednice Ustavnog suda FBiH, građani od Vas očekuju da ne kukate, nego da kao sutkinja, u svojstvu svoje funkcije, ili u svojstvu pravnika, ili ako hoćete na kraju u svojstvu građanke, da podnesete krivične prijave i pokrenete i druge postupke protiv svakog koji krši Ustav jer se to od vas očekuje. Na kraju krajeva, za to ste i plaćeni od poreznih obveznika u ovoj državi. Mi, poreski obveznici, smo bili duboko uvjereni do sada, da vi suvereno vladate i efektivno štitite Ustav. 

Ova priča samo učvršćuje naše uvjerenje koje smo opisali u jučerašnjem tekstu gdje tvrdimo da je VSTV  glavni kanal za uticaj politike na pravosudnu vlast. A da stvar bude još gora, ovo se očigledno odnosi i na Ustavne sudove.

U nastavku vam prenosimo pismo predsjednice Ustavnog suda FBiH u cjelini, koje je uputila visokom predstavniku, šefu Misije EU-a, predsjedniku VSTV-a i zvaničnicima Federadacije BiH:

"Obraćam vam se molbom da u skladu s vašim ovlastima utječete da se osigura ustavan, zakonit i nezavisan rad Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud), jer je položaj i rad ovog suda već duži niz godina ozbiljno ugrožen prvenstveno zbog nerazumno dugog procesa popunjavanja sudijskog sastava. Upozorenja u tom pravcu su upućivana svim relevantnim domaćim institucijama, uključenim u proces izbora i imenovanja sudija ovog suda, a prvenstveno Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: VSTV BiH), kao tijelu koje je prvo u lancu ovlaštenih institucija za izbor i imenovanje sudija. No, očigledno, i pored napora u tom pravcu, posljednjih nekoliko godina, upravo se VSTV BiH ozbiljno oglušuje o upozorenja koja su mu kontinuirano upućivana. 

Podsjećamo vas da je amandmanima LVI i LIX na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/02), visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu izmijenio i dopunio Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustav) na način da je propisano da sudije Ustavnog suda imenuje predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine uz saglasnost potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, a na prijedlog kandidata od VSTV BiH. Za konačno imenovanje je potrebna potvrda većine izaslanika Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji su prisutni i glasaju. Također, amandmanskom intervencijom visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu u Ustavnom sudu je formirano Vijeće za zaštitu vitalnih interesa konstitutivnih naroda (u daljem tekstu: Vijeće), a za imenovanje sudije Ustavnog suda u Vijeće potrebna je i potvrda Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

U višedecenijskom postojanju i radu ove ustavno-pravne institucije, neophodne i nužne za uspostavu vladavine prava u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ustavni sud se suočavao i dalje se suočava s brojnim problemima, počev od neadekvatnih uslova rada, kontinuirane nepopunjenosti Stručne službe neophodne za njegovo funkcionisanje i dr., a kulminacija svega je dugogodišnji rad Ustavnog suda u sastavu manjem od Ustavom propisanog nužnog broja od devet sudija Ustavnog suda. 

Stoga vam se prvi put obraćamo da bismo vašim autoritetom i u skladu s vašim mandatom poduzeli mjere i aktivnosti nužne da bi ova institucija mogla odgovoriti važnom zadatku koji joj je Ustavom dodijeljen. 

Aktima Ustavnog suda broj: S-72/15 od 9.9.2015. godine i S-70/16 od 29.6.2016. godine upućenim prema VSTV BiH, u razumnom periodu od šest mjeseci prije očekivanog odlaska sudija u penziju zbog navršavanja 70 godina života, pokretana je procedura za popunu dvije sudijske pozicije (sudije Seada Bahtijarevića kojem je funkcija prestala 12.2.2016. godine i sudije Domina Malbašića kojem je funkcija prestala 31.12.2016. godine). Javni konkurs za te upražnjene pozicije je objavio VSTV BiH tek njihovim aktom od 9.10.2017. godine. Ustavni sud nije obavještavan ni o kakvim daljim aktivnostima povodom konkursa.

Aktom Ustavnog suda broj: S-62/18 od 13.7.2018. godine VSTV BiH je upozoreno na pogubne posljedice po stanje ustavnosti, zakonitosti i vladavine prava u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nepopunjenosti sudijskog sastava. Predložili smo sastanak da bismo pokušali u ličnom i neposrednom kontaktu razriješiti uočene probleme i evidentan zastoj u ovoj početnoj fazi popune Ustavnog suda. Tek 12.2.2019. godine je VSTV BiH odgovorilo na navedeni poziv i održan je sastanak na kojem je od strane predsjednika VSTV BiH obećano da će VSTV BiH postupiti u razumnom roku. Neposredno prije tog sastanka, aktom Ustavnog suda broj: S-93/18 od 12.12.2018. godine je pokrenuta procedura za imenovanje još jednog sudije zbog očekivanog odlaska u penziju navršavanjem 70 godina života sa 13.6.2019. godine, kako je i propisano Ustavom. Javni konkurs, ovaj put za ukupno tri pozicije sudije Ustavnog suda, VSTV BiH je objavilo pod brojem 04-07-3-627-1/2019 od 08.02.2019. godine. Nakon te objave je uslijedio navedeni sastanak.

Do dana današnjeg VSTV BiH nije proveo Ustavom i zakonom propisanu proceduru niti dostavilo prijedlog kandidata na mišljenje Ustavnom sudu, što je neophodan početni preduslov da bi proces imenovanja sudija Ustavnog suda mogao biti nastavljen na Ustavom propisan način. 

Spremna sam da u ime Ustavnog suda, ukoliko to smatrate nužnim, sva citirana akta dostavim i lično obrazložim te ukažem na posljedice po Federaciju Bosne i Hercegovine zbog nemogućnosti Ustavnog suda da adekvatno odgovori na zahtjeve koji stoje pred njim zbog nepopunjenosti sudijskog sastava, iako su zahtjevi u tom pravcu pravovremeno upućivani uz obrazlaganje posljedica".

~ Demos

Mišljenja iznešena u tekstovima ne označavaju nužno stavove portala Demos.ba