~ Portal za razvoj demokratske i pravne svijesti u BiH ~

~ Korupcija je rak za demokratiju ~

Log In

Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života - Pravo na dom! (1)

Pravo na dom je osnovno ljudsko pravo zajamčeno Članom 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Narušavanje nepovredivosti doma predstavlja krivično djelo. 

 

U narednih nekoliko sedmica u nastavcima ćemo obrađivati temu Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima (Član 8.). Kako bismo koristili autentične izvore i što više približili problematiku prava na dom koristili smo Interights priručnik za pravnike - pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima koji je objavljen uz nesebičnu podršku Instituta za Otvoreno društvo

Značenje pojma dom

 Dom je fizički definiran prostor gdje se razvija privatni i obiteljski život.

Pravo na dom je osnovno ljudsko pravo zajemčeno članom 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Dom je činjenični, a ne pravni pojam. Dom je prostor kojeg pojedinac opravdano smatra svojim domom i koristi ga kao dom. Dom je nepovrediv. Narušavanje nepovredivosti doma predstavlja krivično djelo. Dom može biti: kamp kućica, karavan, prikolica, koliba, betonska cijev, štala, autobus, šator, avion, igloo

 

Sudska praksa poznaje široku paletu načina na koji se država može umiješati u pravo pojedinca na poštovanje njegovog doma. Načelno valja primijetiti da je suzdržavanje od miješanja, nametnuto stavkom 1. članak 8. Konvencije, negativna obaveza države, u smislu da je država dužna suzdržati se od bilo kakvih čina, odnosno radnji koje neposredno ili posredno mogu zahvatiti u područje mirnog uživanja doma pojedinca. 

Međutim, sudska praksa poznaje, iako u puno manjem broju slučajeva, i mogućnost postojanja pozitivne obaveze države glede poštovanja prava na dom, odnosno mogućnost da država ima određene obaveze glede poštovanja prava na dom pojedinca. Izostanak aktivnosti države u tom bi slučaju predstavljalo njezino nedopušteno miješanje u pravo na dom pojedinca. To će, ponajprije, biti slučajevi gdje se u pravo na dom de facto miješaju drugi pojedinci, a gdje se država propušta aktivno i učinkovito angažirati u zaštiti pojedinaca od takvog miješanja. Takav propust države također predstavlja miješanje u pravo na poštovanje doma.

U svakom slučaju, miješanje u pravo na dom je čin države, odnosno akt tijela koje potpada pod bilo koju od tri grane vlasti: zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. U ovom članku naglasak se stavlja na pitanja miješanja sudbene vlasti u pravo na dom, i to u smislu presuda radi iseljenja.

U tom smislu pitanje koje se nameće jest je li pravomoćna presuda kojom je pojedincu naloženo iseljenje iz njegovog doma, sama po sebi akt miješanja države u pravo na dom ili je tek provedba ovršnog postupka, kojom je pojedinac faktički i iseljen iz svog doma, zapravo akt miješanja samom aktivnošću suda (državne vlasti). Odgovor na to pitanje Sud je dao u presudi Stankova v. Slovakia, ustvrdivši da nametanje obaveze pojedincu da iseli iz stana koji predstavlja njegov dom, u smislu pravomoćne presude kojom je prihvaćen tužbeni zahtjev na iseljenje, u svakom slučaju predstavlja akt miješanja države u pravo na poštovanje njegovog doma. U presudi Ćosić v. Hrvatska Sud je naveo kako okolnost da presuda radi iseljenja još nije ovršena (odnosno da podnositelj zahtjeva još uvijek živi u tom stanu), nije relevantna za prosudbu predstavlja li pravomoćna presuda za iseljenje akt miješanja države. 

Država se može pod određenim uvjetima umiješati u pravo na dom pojedinca. Miješanje države dopušteno je samo radi ostvarenja određenih legitimnih ciljeva. Listu legitimnih ciljeva predviđa upravo stavak 2. članak 8. Konvencije, pa je tako miješanje dopušteno radi:

a) interesa državne sigurnosti;

b) javnog reda i mira;

c) gospodarske dobrobiti zemlje;

d) sprječavanja nereda ili zločina;

e) radi zaštite zdravlja ili morala;

f) te zaštite prava i sloboda drugih.

Riječ je o zatvorenom krugu legitimnih ciljeva, pa stoga miješanje u pravo na dom radi zaštite nekih drugih interesa državi neće biti dopušteno.

(Nastavit će se...)

~ Demos

Mišljenja iznešena u tekstovima ne označavaju nužno stavove portala Demos.ba