~ Portal za razvoj demokratske i pravne svijesti u BiH ~

~ Korupcija je rak za demokratiju ~

Log In

Tegeltija odlučuje sam o sebi - Da li je on stvarno "Fake" sudija?

Još uvijek aktuelni predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija je odlučio da ne želi javnosti dati podatke gdje i kada je završio osnovnu i srednju školu. Izgleda da je taj veleumni pravnik zaboravio da radi za javni interes i uzima platu od poreskih obveznika kojima je dužan i opravdavati svoj rad ili nerad, pa jasno i posvjetliti svoje školovanje i stručne pretpostavke da bi legitimno i legalno zauzimao trenutačnu poziciju. 

Kao što je vidljivo iz dolje navedenog Rješenja, on kao predsjednik VSTV donosi Rješenje, i to da se odbija pristup informacijama o podacima o osnovnom i srednjem obrazovanju predsjednika VSTV-a BiH Milana Tegeltije.

Postavlja se pitanje da li je taj Milan Tegeltija isti Milan Tegeltija koji je predsjednik VSTV-a? Predsjedniku VSTV-a, pravniku, bivšem advokatu, sudiji bi moralo biti jasno da sam o sebi ne može odlučivati pa ni u upravnoj stvari kakvo je ovo Rješenje. No, to ne začuđuje ako pogledamo zadivljujuću sudijsku praksu gospodina Tegeltije.

Kako smo mogli saznati, a prema njegovom odgovoru u Rješenju, on nije dostavio podatke o osnovnom i srednjem obrazovanju jer ih arhiva VSTV-a ne posjeduje.

Naše pitanje je opravdano jer je poznato da su se u ratu neki pojedinci upisivali na Pravne fakultete sa zanatskim diplomama stolara, bravara, frizera, daktilografa, trgovca i sl. pa je jasno i opravdan razlog za znatiželju javnosti naročito zbog toga što su pojavile sumnje koje je i sam Tegeltija potaknuo sa izjavom da ne posjeduje indeks, a i u našem istraživanju ostaje mnogo nejasnoća šta je Tegeltija radio kao sudija ratnog Suda poslije rata i kako to da nije moguće naći bar jednu njegovu sudsku odluku?

Možete sami procijeniti kako je sam donio Rješenje u kojem se navodi da je Tegeltija zvanje diplomiranog pravnika stekao u ratu 26.7.1995.godine na Pravnom fakultetu u Banjaluci. Potom je obavljao poslove sudijskog pripravnika u Osnovnom sudu Srbac od 1995. do 1997.godine (zamislite kakvo je epohalno znanje mogao steći kao sudijski pripravnik u Srbcu gdje je najstrožija presuda mogla biti ko je kome ukrao bicikl i ko se potukao u kafani).

Od 1997.godine do 1.12.1998 je imao svoju advokatsku kancelariju koja je očigledno propala pa se nekako ugužvao na poziciju sudije Vojnog sudije u Banjaluci (nije poznato šta je svrha Vojnog suda tri godine poslije rata i njegove pozicije sudije u miru na Vojnom sudu, koga je sudio, šta je sudio i čiji je bio to Sud, jer nismo uspjeli doći ni do jedne njegove presude sa tog Suda). 

U kojoj vojsci je bio Tegeltija u Vojnom sudu? Je li to Vojska entiteta Republike Srpske? On je tu stekao sudijsku praksu skoro tri godine. U razdoblju od 1.9.2001. do 7.3.2004. obavljao je posao savjetnika ombudsmana Republike Srpske, pa se opet pitamo koga bi on mogao savjetovati i o čemu bi savjetovao. Odakle njemu znanje da bi mogao savjetovati ombudsmana o ljudskim pravima?

Izgleda da je bio tako dobar savjetnik ombudsmena da je dan poslije, 8.3.2004.godine strelovitom brzinom ustoličen za javnog tužioca Tužilaštva u Banjaluci. Kao tužilac se izgleda pokazao za vrhunskog pravnika pa je tako bio poslije tri godine nagrađen na poziciju predsjednika Osnovnog suda u Banjaluci. 

Mi opravdano sumnjamo u formalnu naobrazbu Milana Tegeltije zbog toga što ima toliko nejasnoća i naročito zbog toga što je krije. A što se tiče njegove stručnosti nismo mogli naći niti presude, niti nekog stručnog članka, preglednog članka, a kamoli naučnog rada. Ta priča o stručnosti bez akademskog angažovanja u interesu nauke je potpuno besmislena.

Jedino što smo našli do sada je prezentacija (Power point aplikacija) koje je na stručnom nivou seminarskog rada studenta prava na prvoj ili drugoj godini.

Pozivamo bivšeg advokata, sudiju, predsjednika VSTV-a da rasvijetli javnosti svoja pravna dostignuća i pokaže bar jednu relevantnu presudu iz Vojnog suda ili bar jedno savjetovano mišljenje koje je dao ombudsmenu Republike Srpske ili da se pohvali bar sa jednom presudom prvog čovjeka Suda u Banjaluci koja izražava bljesak, kreativne razumnosti sa cjelovitom, moralnom odgovornošću za donijetu presudu (odluku). 

Podsjetimo, mi smo 22.06.2019.godine na adresu VSTV-a poslali dopis sa pitanjima pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama kojeg vam donosimo u nastavku:

Poštovani,

Prije mjesec dana dobili smo vaš odgovor na naše pitanje o nepotpunoj biografiji potpredsjednice VSTV-a Ružice Jukić. Naveli ste da se sve nalazi na službenoj stranici VSTV-a što jednostavno nije istina.

Vjerovatno vas ne trebamo upozoravati na to da javnost ima pravo da zna ko zauzima odgovorne državne pozicije i da ima uvid u školsko obrazovanje naročito jer je to jedan od uslova da bi neko mogao biti na toj poziciji.

Pošto se pojavila javna sumnja u školske kvalifikacije potreba javnosti po tim informacijama je još veća.

Imajući u vidu da su se u zadnje vrijeme pojavile informacije o sumnjivo brzom stjecanju pravne diplome predsjednika VSTV-a gospodina Milana Tegeltije, a glede na vaše odgovore pozivamo se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama i moramo vas upozoriti da ćemo, ukoliko nam ne proslijedite informacije ili nam odgovorite onako kako ste odgovorili u slučaju gđe.Jukić, da ćemo biti prinuđeni pokrenuti adekvatne pravne procedure uključujući i pitanje kaznene odgovornosti zbog prikrivanja informacija o obrazovanju koje su itekako bitne zbog opravdane sumnje da vi ili predsjednik i potpredsjednica VSTV-a (Tegeltija i Jukić) prikrivate stvarno njihovo obrazovanje.

Dakle, ponavljamo naša pitanja:

1. Molimo Vas da nam dostavite podatke o osnovnoj i srednjoškolskoj naobrazbi gospođe Ružice Jukić?

2. Gdje je i kada je završila osnovnu i srednju školu?

i postavljamo nova pitanja vezano za predsjednika VSTV-a Milana Tegeltiju.

1. Gdje i kada je završio osnovnu školu?

2. Gdje i kada je završio srednju školu?

3. Kada i gdje je upisao fakultet?

4. Prije nego što je postao sudija, da li je imao zakonski zahtjevanu sudsku praksu, gdje se odvijala i u kojem razdoblju?

Lijep pozdrav

~ Demos

Mišljenja iznešena u tekstovima ne označavaju nužno stavove portala Demos.ba