~ Portal za razvoj demokratske i pravne svijesti u BiH ~

~ Korupcija je rak za demokratiju ~

Log In

Tegeltija ne zna ni šta je vlast, a pogotovo njenu podjelu

"Predsjednik VSTV-a, Milan Tegeltija ne zna ni šta je vlast, pogotovo ne poznaje kako su struktuirani organi vlasti u BiH. Predsjednik je lat. idiot - neznalica, sa vjerovatno prikraćenim intelektom, koja nije sposobna da shvati da VSTV ne spada u pravosudni sistem - kolokvijalno Pravosuđe BiH". 

Dana 18.01.2020. godine, skoro svi, uglavnom komercijalni mediji iz političkog spektra života u BiH, su prenijeli vijest, u kojoj, Milan Tegeltija ukazuje da, Poslanici u Parlamentu BiH "ne razumiju podjelu vlasti". Ovaj njegov idiotski navod je isprovociran zbog toga što, po njemu, nije potrebna nikakva podrška ili saglasnost ili kakvo usvajanje Izvještaja VSTV-a od strane Parlamenta BiH. Razlog, tomu je po njemu demokratska podjela vlasti i nezavisnosnost pravosudnog sistema. Postavlja se pitanje - od kuda je zalutao i kako je zaglavio takav izvještaj u Parlament BiH, i zbog čega ?! Ukoliko je VSTV - pravosuđe, i to nezavisno - zbog čega bi VSTV podnosio ikakve Izvještaje, inače najvišem zakonodavnom organu Bosne i Hercegovine? Međutim, istina je sasvim drugačija i ona govori da je VSTV nije nezavisno niti treba da bude nezavisno, nego samostalno, tačno određeno Zakonom u VSTV-u, i njegovim članom 1. Nezavisni su samo Sudovi i Tužilaštva u Bosni i Hercegovini koji čine pravosudni sistem BiH. VSTV je samostalni organ BiH, baš kao recimo Federalna Uprava za Inspekcijske poslove F BiH - Federacije BiH. 

Ovdje vrijedi samo napomenuti, da je VSTV kao organ - osnovan Zakonom, a Parlament BiH, kao predstavničko tijelo naroda, osnovano je Ustavom BiH. Zato nije pomalo jasno, ko je ovdje kome "gazda" i ko je kome nadređen. 

Zato odgovore na naprijed, a koji su Milanu Tegeltiji pred nosom, nudi prvo Zakon, potom precedentna sudska praksa ali to sve još potkiva znanje koje postavljaju poštene i časne sudije, usvajanjem spornih pravnih pitanja koja se pojavljuju pri postupanju Sudova i koja ti Sudovi postavljaju vrhovnim sudskim instancama (Vrhovnim Sudovima F BiH i RS) . Sve naprijed utvrđuje, da VSTV ne predstavlja pravosudni sistem BiH, a ni nezavisan i nepristrasan sudski ili tužilački organ. Pa krenimo redom, od čega prvog nego od Zakona o VSTV-u.

ZAKON

U njemu članom 1. u bitnom, je ozakonjeno da je VSTV samostalan organ BiH i da ima svojstvo pravnog lica, baš kao bilo koji, recimo privredni subjekt. Upravo to svojstvo pravnog lica kod VSTV pravi jasnu distinkciju / razdvojbu između Suda, Tužilaštva, Parlamenta BiH, Ministarstava kao organa Uprave, pa dalje recimo Skupština u Kantonima, Vijećima u lokalnim samoupravama širom BiH, od Zavoda, Biblioteka, Javnih ustanova - kardinalnih stubova nekog pravnog poretka za njegovo funkcioniranje, a koji nemaju svojstvo pravnog lica. Ti subjekti, bez pravne sposobnosti, se finasiraju iz Javnih budžeta što ništa nije a niti treba biti sporno. Međutim, kako proizilazi - VSTV-u je Zakon odredio i time "smrtno presudio" da ima pravnu sposobnost, a koju Sudovi odnosno Tužilaštva i svi nabrojeni naprijed - nemaju. Time je već Zakon o VSTV-u indirektno ustvari podvukao jasnu granicu između pravosudnog sistema, zakonodavnih sistema Općina, Kantona, oba Entiteta i države BiH, sistema Javne Uprave zadužene da služi ljudima, a svi naprijed u cilju uređenog i progresivno nastrojenog društvenog poretka u BiH, u smislu općeg razvoja. Zato su svi naprijed sistemi sa sistemom organa Javne Uprave u BiH, nezavisni jer nemaju pravni subjektivitet pa zbog toga i ne mogu biti samostalni, jer jednostavno nisu sposobni. Razlog te "nesposobnosti" se nalazi u tome, što je vrlo jednostavno - ne mogu imati svoju imovinu, a niti su podobna da štite svoja Ustavna prava jer Ustavni Sud BiH ne može garantovati i postupati po apelacijama nepostojećih pravnih subjekata. VSTV jeste (je samo teoretski nezavisan organ, a faktički najkorumpiraniji organ u BiH, nukelus pravosudne korupcije koja je iznjendrila jednog neznalicu Tegeltiju), ali ta nezavisnost i samostalnost je sva smještena u cilju izvršenja zadatka da se osigura nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe (član 3.). Pravosuđe, Tegeltija naziva "pravosudnim sistemom", ali nije stvarno jasno kako je on uspio organ VSTV-a ugurati u to pravosuđe, jer upravo taj isti VSTV, kao samostalni organ BiH, je nezavisan, ali samo u cilju izvršenja zadatka - osiguravanja nezavisnog, nepristrasnog i profesionalnog pravosuđa - pravosudnog sistema BiH. Zato je Zakon o VSTV-u i povjerio svojstvo pravne osobe, pravni subjektivitet preko kojeg će biti moguće izvršiti navedeni zadatak, koji je ništa drugo nego vršenje usluge zaštite / protekcije tog pravosudnog sistema BiH. Slikovito rečeno, VSTV je samostalan zaštitarski organ države BiH u cilju zaštite pravosudnog sistema - samostalnih i nezavisnih Sudova - Jurisdikcije, prožete na teritoriju BiH. VSTV je nezavisan samo u cilju ispunjenja usluge zaštite, a vrlo znamo dobro od čega - korupcije tog pravosudnog sistema. Kako onaj koga VSTV štiti, u smislu pravne sposobnosti ne postoji jer jednostavno to nije moguće saobrazno sa razumom, samo se postavlja pitanje - kako je moguće biti "dio nečega" a što svojim pravnim subjektivitetom ne postoji ?! Zbog toga nije tačna idiotska konstrukcija Tegeltije, a koju vrlo često iznosi - da je VSTV dio pravosuđa odnosno pravosudnog sistema BiH. VSTV svojim subjektivitetom i ciljem postojanja samo jedna "firma" koja vrši usluge zaštite od korupcije tog sistema.          

PRECEDENTNA SUDSKA PRAKSA 

Presuda 64 0 P 006693 11 Rev od 26.06.2012. godine, je iznjedrila sudsko jedro koje opominje da Sud nema stranačku sposobnost, a koju sposobnost za razliku od Suda ("čiste jurisdikcije"), VSTV ima, i ostavljena mu je u svojstvu pravnog lica. Ne treba biti posebno inteligentan pa slobodno zaključiti, da za razliku od Suda ali i organa Uprave - jer dodatno Zakon o VSTV-u gravira legislativu kojom ga odvaja i od Ministarstava i drugih organa Uprave, Uprave u BiH (član 1. stav 3), organ VSTV sa svojim subjektivitetom, uopće ni ne liči na bilo koji bilo pravosudni bilo organ Uprave. VSTV, pored što ni strukturom ni funkcijom a ni samim ciljem postojanja kao pravnog subjekta u poretku BiH, taj organ izvršne prirode i karaktera, ne donosi nikakve presude ili optužne akte (optužnice), niti to mu je dopušteno, čime definitivno organ VSTV-a ne spada u pravosudni sistem niti je organ pravosuđa. Zbog naprijed, isprazne ali i opasnih luđačkih Tegeltijinih "umotvorina" koje, s obzirom na njegov položaj u tom organu, ne smiju se više tolerirati jer je integritet kod organa VSTV-a strušen, što zbog neznanja "Predsjednika Zanzibara", a ponešto više zbog postojanja velike vjerovatnoće da je organ hronično obolio od koruptivnog modus-operandi postupanja određenih članova tog organa. 

SPORNO PRAVNO PITANJE SBP: 70 0 I 006748 18 Spp    

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Travniku za rješavanje spornog pravnog pitanja od 12.07.2018. godine, u predmetu tog suda broj: 51 0 I 111157 16 I, je usvojio prijedlog Suda za otvaranje postupka provjere po spornim pravnim pitanjima. Prvostepeni Sud, svoj stav iznio kako i slijedi iz obrazloženja sudskog predmeta vrste Spp:  

"Ovakav stav prvostepeni sud opravdava činjenicom da sud nema stranačku sposobnost, da ne može tražiti izvršenje u izvršnom postupku, već da treba odlučivati o suprotnim interesima stranaka kao nezavisan i nepristrasan sudski organ. Nadalje se navodi da sud nema zakonsko ovlaštenje da bude zastupnik po zakonu Federacije BiH kada je obaveza Federalnog pravobranilaštva, u skladu sa Zakonom o Federalnom pravobranilaštvu, da zastupa interese Federacije".

Iako će vjerovatno predsjednik VSTV-a posmisliti - kakve veze imaju navedeni sudski predmeti sa VSTV-om, odnosno tezom da VSTV nije sastavni dio pravosudnog sistema niti je pravosuđe - kako mu drago, to je svakako očekivano od takve kreature, s obzirom na njegov prikraćeni intelekt. Ali evo, da mu pojasnimo - radi se o potvrdi svega naprijed, a dalje - radi se o zadatku kojeg VSTV ne izvršava - a to je postavljanje pravosudnih funkcija sa enormnim znanjem prava, poznavanja materijalnog prava, strukture ustavnog uređenja BiH, sa iskustvom proisteklog iz pravosudno-radne ili kakve druge prakse, a koje je iskustvo takve nosioce pravosudnih funkcija obogatilo čašću, moralom, ukratko - moralnom i svakom drugom odgovornošću koju povlači donošenje sudskih odluka, iza kojih Sudija može i mora stati. 

Upravo takav Sudija, barem prema odluci jeste uvažena i poštovana Zdravka Grebo-Jevtić, koja za razliku od Tegeltije - fake pravnika, može sa svojom svakom odgovornošću stati iza svake svoje odluke. Sud u Travniku, a koji je putem uvaženog Sudije podnio sporno pravno pitanje Vrhovnom Sudu F BiH, također zaslužuju isto poštovanje, naklon i direktno povećanje finasiranja odnosno plate kod Sudije. Upravo ovakvi postupci bi morali biti mjerilo kvaliteta pravosuđa - a to je baš sve ono što je fantom Tegeltija uništio - nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe. Tegeltija jednostavno nije sposoban da shvati šta je njegov zadatak, nije sposoban shvati da kvaliteta i kvantiteta rada nisu isto, nije sposoban da shvati šta znači profesionalizam kod nosioca pravosudne funkcije. Takav čovjek ne zaslužuje da vrši bilo kakvu funkciju, a pogotovo pravosudnu, jer uistinu - njegovi intelektualni kapaciteti su degradirani i čisto sumnjamo da mu je IQ iznad 80.  

Ipak, može se reći da je Tegeltija upravu kada navodi da poslanici u Parlamentu BiH ne razumiju podjelu vlasti. Nažalost. Ali je još veća žalost i jad, kada ni predsjednik VSTV-a to ne zna. Predsjednik VSTV-a, Milan Tegeltija ne zna ni šta je vlast, pogotovo ne poznaje kako su struktuirani organi vlasti u BiH. Predsjednik je lat. idiot - neznalica, sa obogaljenim znanjem, kafanski pajac, koja nije sposobna da shvati da VSTV jednostavno ne spada u pravosudni sistem - kolokvijalno Pravosuđe BiH. 

Tim pravnika, a koji sarađuju sa Demosom, Parlamentarcima BiH ovim putem, besplatno dostavljaju prijedlog. On se sastoji u tome, da po hitnoj proceduri, pokrenu adekvatne postupke skidanja imuniteta članovima ove nažalost - koruptivne organizacije koja se krije iza i u pravosuđu putem brojnih pravosudnih funkcija. Svakako bi bilo od značaja i ispitati postojanje određenih krivičnih djela počinjenih i uperenih protiv ustavnog poretka BiH, kojeg upravo svojom Juridikcijom drži pravosuđe.   

 

 

demos.ba

 

~ demos.ba

Mišljenja iznešena u tekstovima ne označavaju nužno stavove portala Demos.ba